Systemy Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru to zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar. Inicjując alarm, automatycznie powiadamiają jednostkę straży pożarnej lub też wykonują inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr.

Posiadamy certyfikaty z odbycia szkoleń u renomowanych producentów systemów SSP m.in Polon-Alfa, Siemens, Bosch, Inim, Esser oraz Elkron.

Posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki oraz odpowiednie uprawnienia do instalacji oraz konserwacji czujek jonizacyjnych dymu.