Monitorowanie

Monitorowanie jest nowoczesną formą zdalnego nadzoru, polegającą na obserwacji cyfrowych sygnałów wysyłanych przez zainstalowane w obiektach lokalne systemy alarmowe (lub systemy czujników) oraz podejmowaniu odpowiednich działań. W zależności od otrzymanych sygnałów uruchamia się patrole interwencyjne, powiadamia policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe lub techniczne, powiadamia klientów lub odpowiednie osoby.

Monitorowanie stosuje się przede wszystkim w ochronie mienia, ale można też prowadzić monitorowanie procesów technologicznych, czystości środowiska, linii przesyłowych, osób (pod kątem zdrowotnym), zagrożeń pożarowych, dźwigów osobowych, czasu pracy…. itd.itp.