Monitorowanie Systemów Alarmowych

ml_logoMonitorowanie systemów alarmowych

 

Urządzenia Stacji Monitorowania Alarmów otrzymują, za pośrednictwem specjalnego łącza radiowego i/lub publicznej sieci telekomunikacyjnej, internetu, GPRS, zakodowane sygnały ze strzeżonych obiektów.

Sygnały te są dekodowane, analizowane i rejestrowane przez komputery.W przypadku jakegokolwiek zdarzenia alarmowego na monitory trafia komplet informacji o chronionym obiekcie i zaistniałym zdarzeniu, a także odpowiednie polecenie dla operatora.

Otrzymujemy przede wszystkim sygnały alarmowe: napad, pożar, włamanie, sabotaż, rozbrojenie pod przymusem, a także sygnały o uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu, o usterkach technicznych (np. brak zasilania sieciowego, za niskie napięcie akumulatora, przerwy w najważniejszych obwodach). W przypadku włamania wiemy dokładnie w którym pomieszczeniu lub małej grupie pomieszczeń ono nastąpiło – co ułatwia interwencję, zwłaszcza w przypadku dużych obiektów.

W zależności od sygnału odpowiednio przygotowany i przeszkolony operator powiadamia właściwe osoby (np. portiera, kierownika danej komórki, upoważnionych pracowników) oraz służby (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, serwis techniczny) lub też wysyła Grupę Interwencyjną, i pozostając przez cały czas akcji w łączności radiowej z Grupą, kieruje jej działaniami lub współdziałaniem np. z Policją.

Stacja Monitorowania rozróżnia osobę dokonującą uzbrojenia lub rozbrojenia poszczególnych systemów oraz zapisuje w pamięci czas każdego zdarzenia. Pozwala to przy okazji na kontrolę czasu pracy poszczególnych komórek, jak również eliminuje możliwość niezauważonego pojawiania się pracowników w porach, w których nie powinni oni przebywać w obiekcie.

Dodatkowo oprogramowanie Stacji “przypomina” o braku uzbrojenia systemu alarmowego o określonym czasie albo alarmuje w razie rozbrojenia poza godzinami normalnej pracy.

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci naszych komputerów, przechowywane przez okres kilku miesięcy, a wyciąg z tego rejestru udostępniamy naszym abonentom na żądanie.

Dla zwiększenia niezawodności przekazywania sygnałów z chronionych obiektów stosujemy zwykle dwutorowe przesyłanie informacji: przez sieć telefoniczną i przez jeden z pięciu systemów radiowych, (pracujących w wydzielonych, strzeżonych pasmach). Stosujemy także, w zależności od potrzeb, transmisję przez internet lub pakietową transmisję danych GPRS.