Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna dla klientów P.U.H. Taurus Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H Taurus Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych :

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Podmioty uczestniczące w realizacji umowy/podwykonawcy,
  • Biuro rachunkowe,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od wystawienia ostatniego dokumentu księgowego,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub niemożliwością realizacji umowy,

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu informowania o planowanych ulepszeniach lub zmianach w sposobie wykonywania świadczonych przez nas usług,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.