Nasza Oferta

Systemy Alarmowe i Kontrola Dostępu

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem. Kontrola dostępu – sytem polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację podmiotu.

Monitoring Wizyjny

Monitoring Wizyjny to system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru to zbiór kompatybilnych urządzeń, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.