Monitorowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru

ml_logoOferujemy monitorowanie alarmów pożarowych z bezpośrednim połączeniem do Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Monitorowanie to spełnia wymagania Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 ( Dz. U. Nr 81 , poz 351 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 (Dz.U. Nr 92 , poz. 460) nakładających na niektóre rodzaje obiektów obowiązek podłączenia instalacji sygnalizacyjno – alarmowej do systemu monitorowania.

W chronionym obiekcie znajduje się lokalny system sygnalizacji pożaru, który w przypadku powstania kryterium alarmu (dym, ogień, wciśnięcie przycisku ROP ) wytwarza sygnał alarmowy. Sygnał ten jest kierowany do urządzeń transmisyjnych, a następnie transmitowany poprzez łącze radiowe oraz linię telefoniczną. Odbywa się to niemal natychmiast i automatycznie, bez udziału człowieka.

Sygnał radiowy przesyłany jest do Stacji Monitorowania Alarmów ( SMA ), tam przechodzi przez komputerowy układ decyzyjny, który wybiera ze wszystkich otrzymanych sygnałów tylko sygnały alarmowe, a następnie automatycznie przesyła je do Stanowiska Kierowania PSP. Inne sygnały (np. sygnały awarii technicznej ), są transmitowane tylko do SMA.

Niezależnie od transmisji radiowej wszystkie sygnały alarmowe przesyłane są drogą telefoniczną do  SMA .

Dyżurny operator SMA każdorazowo telefonicznie sprawdza, czy odpowiedni sygnał alarmowy dotarł do PSP.

Na sygnał alarmu są natychmiast wysyłane wozy alarmowe z najbliższej jednostki Straży Pożarnej.