Systemy alarmowe instalujemy od 1992 roku. Mamy największe na naszym terenie doświadczenie w branży zabezpieczeń antywłamaniowych. Personalnie jesteśmy twórcami pierwszej na terenie byłego województwa piotrkowskiego, profesjonalnej (nadal czynnej), sieci monitoringu systemów alarmowych.

Zatrudniamy TYLKO fachowców, a wszyscy nasi pracownicy mają legalnie zawarte umowy o pracę i odpowiednie – wymagane przez Ustawę – licencje zawodowe pracowników ochrony;

Instalujemy wszystkie rodzaje elektronicznych zabezpieczeń przed włamaniem, wybuchem i pożarem: systemy dozoru wizyjnego, telewizję przemysłową, systemy kontroli dostępu, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, nagłośnienia, systemy kontroli wartowników itp….

Nasze Patrole Alarmowe fachowo weryfikują otrzymany sygnał alarmowy, oraz podejmują niezbędne czynności ochronne stosownie do potrzeb i konkretnej sytuacji.

ml_logo

Wykonujemy całodobowy serwis oraz całodobową zdalną kontrolę sprawności zainstalowanych w obiekcie urządzeń; udzielamy GWARANCJI na zainstalowane i serwisowane przez nas systemy.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za poziom i skuteczność wykonywanych usług z zakresu fizycznej i technicznej ochrony mienia – jesteśmy UBEZPIECZENI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(kontraktowej i deliktowej) wobec naszych ABONENTÓW, a zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także błąd w obsłudze lub nawet brak obsługi.